ویدیوی کامل کنسرت:

بهار ۱۳۹۷ – کالیفرنیا، آمریکا

کلیه حقوق اثر محفوظ است – کنسرتهای بین قاره ای ©

Top